vozidla baner

KLUB AMERICKÝCH VOZIDIEL GARAGE V8 TRNAVA

Náš klub priaznivcov amerických vozidiel Garage V8 Trnava je prvým a najväčším klubom v Trnave, ktorý združuje majiteľov a priaznivcov amerických vozidiel už od roku 1993. Ako klub sme členom ZZHV SR (Združenie zberateľov historických vozidiel), ktorá vlastní autoritu FIVA (Féderation Internationale des Véhicules Anciens). Klub bol oficiálne zaregistrovaný v roku 2015 a poslaním klubu je združovať priaznivcov amerických vozidiel, zastupovať ich záujmy navonok, podporovať rozvoj ich činnosti, ako aj iné práva, smerujúce k zachovaniu historických vozidiel na území Slovenskej republiky.

 

Stanovy klubu

Článok I.

Klub amerických vozidiel Garage V8 Trnava je dobrovoľným, nepolitickým, neziskovým, záujmovým združením občanov ‐ majiteľov a priaznivcov ‐ historických vozidiel. Toto záujmové združenie je založené v zmysle zákona č. 83/90 Zb., o združovaní občanov a je samostatnou právnickou osobou.

Klub amerických vozidiel Garage V8 Trnava (ďalej len Klub) po dohode svojich členov, môže prijať kolektívne členstvo v iných organizáciách s podobným zameraním činnosti.

Článok II.

Za názov združenia sa považuje Klub amerických vozidiel Garage V8 Trnava, ale pre zahraničie American carclub Garage V8 Trnava.

Sídlo klubu: Bernolákova 21, 917 01 Trnava.

Predseda: Marek Brežný